اتحاد او اجتهاد

اتحاد او اجتهاد

ليک: انور شاهين خانخېل- پېښور (کوزه پښتونخوا)

 

که څه هم د لال جومات، حفصې مدرسې، او فريديه مدرسې لانجه په ډېرو زياتو او نه باور کيدونکو وينو توېولو سره سر ته ورسېده او د مړو د شمېرو په حقله هم متناقض او ګډوډ خبرونه ترلاسه شوی دی. خو په حال د سوونو سر تاوانونو په ورکولو سره قضيه ظاهراً سر ته ورسېده. په دې لانجه کښې قصور وار څوک دی او څوک په حقه دی؟

 

ډاونلوډ لینک: اتحاد او اجتهاد