له تحریفه د قرآن پاکی

کتاب نوم: له تحریفه د قرآن پاکی

ژباړه: محمد رحیم درانی

 

د کتاب ډاونلوډ لینک: له تحریفه د قرآن پاکی