د هدایت لار ۱

موضوع: لومړۍ خلیفه

کارپوه: مولانا حجت السلام والمسلمین سید علی عارف الحسینی