د اهلبېتو (ع) فضائل

د اهلبېتو (ع) فضائل (وړومبۍ برخه)

ليکوال: علامه معين الدين ابوالفضل- افغانستان

اهلبېت څوک دي؟

قدرمنو!  زۀ د اهل بيتو په باره کښې  تاسو ته په هغه ډول توضيحات عرضه وم کوم چې په واقعي ډول د أهل بيتو له شان سره موافق دي او هم د أهل السنت والجماعت أصلي موقِف دے.

 

د کتاب ډاونلوډ لینک: د اهلبيتو فضائل