الشیعه فی القرآن

 

  • کتاب کا نام:           الشیعه فی القرآن
  • مصنف کا نام:        آیة الله سید صادق حسینی شیرازی
  • مترجم کا نام:        حافظ اقبال حسین جاوید
  • زمرہ جات:             عقائد لائبریری

 

:(PDF)Download

الشیعه فی القرآن