Menzilet Hadisi

Menzilet Hadisi (Arapça: حديث المنزلة); Şia ve Ehlisünnet âlimlerinin kabul ettiği meşhur nebevi hadislerdendir. Bu hadis, İmam Ali’nin (a.s) makam ve menziletini tanıtarak, İmam Ali’nin (a.s) Allah Resulü’ne (s.a.a) olan nispetini ve onun diğer ashaba olan konumunun üstünlüğünü konu edinmektedir.