Haydar Baş, Sünni alimi: Hz. Ali (a.s) kimdir?

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Haydar Baş’ın artık Sünnilerden değil Şiilerden yana konuştuğu iddiasıyla onu tenkit etti. Baş’ın Aşere-i Mübeşşere’den ikinci halife Ömer bin Hattab’ın Muhammed bin Abdullah’ın kızı Fatıma bint Muhammed’e saldırdığını, onun çocuğunu düşürmesine sebep olduğunu iddia ettiğini, bu konuyla ilgili Şii kaynaklara dayandığını öne sürdü.

tr.m.wikipedia.org