çrnek şii-Sünni Vahdeti

Ayetullah Muhsin Eraki: İran’da şiiler ve Sünniler arasındaki vahdet diğer ülkeler için örnektir…

Resa haber ajansının bildirdiğine göre Dünya İslam mezhepleri takrip kurumu genel sekreteri Ayetullah Muhsin Eraki, şii ve Sünni din alimlerinin İran’da mevcut olan İslami vahdet nedeni ile şükretmeleri gerektiğine işaretle, İran’da Ehli Sünnet ve şiilerin eşit imkanlara sahip olduklarını, her iki kesimin ülke işlerinde ortak olduğunu, fakihler meclisinde şii ve Ehli Sünnet din alimlerinin bulunmasının ise bunun somut örneği olduğunu belirtti.

İran’da cumhurbaşkanlık seçimlerinin yakında gerçekleşeceğine değinen Ayetullah Eraki İran halkının seçimlere coşku ile katılarak İran İslam cumhuriyeti kurucusu İmam Humeyni’nin ülküleri ile tekrar biat edeceklerini söyledi.

Uluslararası İslam mezhepleri takrip kurumu genel sekreteri Ayetullah Muhsin Eraki bölgede İslami uyanışın şekillenmesinde İmam Humeyni’nin rolüne işaretle, söz konusu kıyamın boyutunun artık bölge sınırlarını aştığını ve her geçen gün çeşitli ülkelerde İslami uyanış dalgasının yaşandığının görüldüğünü belirtti.