دکتر صلاح الدین الحسینی

داستان استبصار دکتر صلاح الدین الحسینی اهل فلسطین با توجه به مقدمه کتاب: سبیل المستبصرین. کتاب «سَبِیلُ المُسْتَبْصِرِینْ اِلی صِرَاطِ المستقیم» نوشته « دکتر صلاح الدین اَلْحُسَیْنِی» به زبان عربی به رشته تحریر در آمده است.