شیرجان

نام کتاب: شیر جان، مردی که با ولایت امیرالمومنین علی (علیه السلام) سعادت ابدی یافت. نویسنده: طیبه فرد. دانلود: شیرجان PDF روایتی کامل از زندگینامه مستبصر شهید اهل گلستان، آقا شیر محمد طاطار.