شیر محمد طاطار

زندگانی شهید شیر محمد طاطار مستبصر اهل گلستان. شهید «شیرْمحمدِ طاطار» در سال 1340 در روستایِ «قره سو» شهرستان «گنبد کاووس» استان گلستان به دنیا آمد. خانواده اش از خانواده های اصیل ترکمن از طائفه «قان یاقماز» بود. وي در 15 سالگی پدرش را از دست داد و مسئولیت خانواده را عهده دار شد اما […]