گزارشی از حضور دو مستبصر اهل سنگال در مرکز مستبصرین

گزارشی از حضور دو مستبصر اهل سنگال آقایان طه احمد و علی بنده در مرکز مستبصرین

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز جهانی مستبصرین، دو مستبصر سرشناس از کشور سنگال آقایان شیخ طه احمد و علی بنده به تاریخ 23 مهر 1401 از غرفه مرکز مستبصرین در شهر مقدس قم بازدید نمودند. مدیریت محترم مرکز مستبصرین ضمن خوشامدگویی به ایشان برای همکاری بیشتر در راستای نشر فرهنگ تشیع و استبصار در کشورهای آفریقایی به ویژه کشور سنگال به گفتوگو نشست. در پایان ضمن آرزوی کسب موفقیت در زندگانی ، برای ایشان توفیق خدمت به امام عصر (علیه السلام) را از خداوند متعال خواستار شد.

به زودی مختصری از بیوگرافی ایشان در این پایگاه قرار خواهد گرفت.

پایان خبر