مناظره شهید حسن شحاته با استاد وهابی

مناظره شهید شیخ حسن شحاته با استاد وهابی در رابطه با شرک خواندن زیارت امام حسین (علیه السلام)