عصام العماد وهابی بوده یا زیدی؟

دکتر عصام العماد در مورد اتهامات وهابیت به خود پاسخ می دهد: وهابیت می گوید که دکتر عصام العماد به مذهب زیدیه بوده و نه وهابی و سنی.
پاسخ را از زبان دکتر عصام می شنویم: