د قبر زیارت ته خلک ولی ځي

موضوع: د قبر زیارت ته خلک ولی ځي

کارپوه: مولانا حجت السلام والمسلمین سید علی عارف الحسینی