خانديدونکے غوټۍ

(1) د اصحابو کيسې

(د وهب لور بي بي امنه (سلام الله عليها

ليکوال: مهدي وحيدي صدر

ژباړه: محمدرحيم درانی

. د قريشو په قبيله کښې د “امنه بي بي” په شان پاکه او حياداره جينۍ نه وه

کتاب ډانلوډ لینک: د اصحابو کیسې ۱