په تیاره کې جنګ

لیکوال: آیت الله آصف محسنی

يښتو ژباړه: عبدالرحیم درّانی

د شیعه او سنی فرقونه، متفق موارد او اختلافي موارد. د اتحاد معنا او د اتحاد اساسي لاره

 

د کتاب ډانلوډ لینک: په تیاره کې جنګ